Företaget


VetZervice är din hemveterinär i Jämtland sedan 2017. 


Det unika med den här veterinärkliniken är att den både är fast och rullande. Vi har därför möjligheten att  komma ut till patienterna istället för tvärtom som de flesta är vana vid. 

Några av fördelarna med detta är minskad stress, låg smittorisk & att man som djurägare spar tid & därmed får energi över till annat.

Vi har även en mindre klinik i Nälden där vi vill hålla hög service och hjälpa er så gott vi kan i mån av den utrustning vi har. 


Företaget är tänkt som en extra service till er djurägare & som ett komplement till övrig veterinärservice i länet.

Det viktigaste med detta konceptet är att kunna nå ut till fler, finnas i er närmiljö & även kunna ge veterinärvård till djurägare som har det svårt att ta sig till en veterinärklinik eller djursjukhus.

Att kunna erbjuda service i glesbygd och i djurens vana miljö underlättar ofta för alla & leder många gånger till snabbare vård.


För att ni som djurägare ska slippa stressen & ovissheten över vad veterinärbesöket kommer kosta försöker VetZervice också så vitt möjligt att ha fasta priser för förbokade besök & ni har alltid möjlighet att kontakta företaget för prisförslag innan ni bokar ert besök.


VetZervice utövar primär veterinärvård, vilket innebär att du kan få hjälp med det mesta som inte kräver väldigt avancerad utrustning eller kirurgisk assistans. 

Företaget bedriver mycket förebyggande djursjukvård & många av tjänsterna som tillhandahålls är för att undvika sjukdom eller skada, detta inkluderar även rådgivningen.


Eftersom VetZervice har mycket förbokade besök bedrivs akutsjukvård i mån av tid.

Men akutfall tas gärna emot om möjlighet finns! 

Läs mer under AkutZervice -->