Häst - prislista

Svårt att ordna med hästtransport?

Någon häst som är svårlastad?

Oro i transporten?

Lite knappt om tid?Spar tid & slipp onödigt krångel,

VetZervice kommer till er!


 

 SÅ BERÄKNAS PRISET

VID HEMBESÖK

Inställelseavgift

400:-  upp till 5 mil t/r

600:-  upp till 10 mil t/r

850:- upp till 15 mil t/r

Maila för övriga sträckor

 

Rese-/milersättning 75:-/påbörjad mil t/r*

+ Tjänst(er)

*resor under 1 mil t/r debiteras ingen rese- /milersättning

 

Avbokning eller ändring av tid  måste göras minst

 24 h  innan besök annars debiteras en avgift på 350:-

 

* Alla priser på hemsidan gäller vid tidsbokning dagtid om ingen annan info fås vid bokning. Kostnader kan tillkomma beroende av ändrade omständigheter under besöket.

 

PRISLISTA tjänster (förbokade besök)

 

 

Veterinärundersökning   |   550 kr

En allmän klinisk undersökning som görs för att upptäcka avvikelser från det normala. 

Görs som en allmän hälskokontroll eller när du som djurägare är orolig över något

 

 • Allmäntillstånd
 • Nutritionsstatus
 • Kroppshållning
 • Rörelsemönster
 • Temperatur
 • Hjärtljud
 • Andning
 • Lymfknutor
 • Cirkulation
 • Hydreringsgrad

samt en enklare undersökning av päls, hud, hovar & mag-tarmsystem.

 

 

Utökad undersökning    |    750 kr

Allmän klinisk undersökning + extra fokus på problemområde med ytterligare undersökning av detta (ev. provtagningskostnad tillkommer)

 

 

Blodprovtagning exkl. analys                                  |      300 kr

Sedering/Lugnande  (tex. vid skoning/klippning)     |     450 kr

 

 

Enkelt besök (rådgivning eller besök för recept)    |    250 kr

 

Återbesök/Uppföljande besök | 400 kr 

 

 

Receptförskrivning (ex. avmaskning)            |   125 kr

Receptförskrivning (vid besök)                       75 kr

 

 

 

 

Vaccination

Vid alla vaccinationer vill jag kunna ta hästens temperatur samt göra en bedömning av hästens allmäntillstånd innan vaccin ges

 

 • Hästinfluensa (var 12.e mån)  |  550 kr
 • Stelkramp (var 36.e mån, ev. boost vid sårskada)       |   350 kr
 • Hästinfluensa+Stelkramp  | 600 kr

 

 

PAKETPRIS

Grundvaccination Hästinfluensa & Stelkramp            |       1500 kr

1.a vaccineringen Hästinfluensa/Stelkramp

2.a vaccinaringen

(4-6 veckor senare) Hästinfluensa/Stelkramp

3.e vaccineringen

(5 månader senare) Hästinfluensa

 

Önskar du vaccinera mot tex. botulism, hör av dig i god tid så vaccin kan beställas hem

 

 

Hältundersökning       |      1550 kr

 •  Undersökning av  hästen i vila
 • Belastning
 • Benställning
 • Muskelsymmetri
 • Tecken på inflammation/skador
 • Hovar
 • Mönstring på rakt spår
 • Hälta
 • Rörelsestörningar
 • Böjprov
 • Longering (gärna på både hårt & mjukt underlag)
 • Hälta
 • Rörelsestörning

 

 

+ Diagnostiska nervblockad/ bedövning              |  400 kr/blockad

Lägre blockader för att precisera hältan

Om det visar sig att hältan sitter högre upp i benet och kräver utredning remitteras ni vidare till hästklinik, detsamma gäller om ytterligare  undersökning krävs med hjälp av tex. röntgen eller ultraljud.

 MUN- & TANDVÅRD 

I grundpriset för munhåleundersökning ingår sedering (normaldos), undersökning av huvudets muskultur, underkäkens rörlighet i sidled, kindslemhinna, tunga, tandkött och tänder allt mha av munstege, ljusstark lampa, tandspegel och sond .

För att se problemområden kommer även finnas möjlighet att gå in med dentalkamera (tandkamera). Då allt noterats på hästens tandkort görs förebyggande och behandlande åtgärder. Mer avancerade korrigeringar, vargtänder och foderinpackningar ingår ej i grundpriset. 

 

 • Munhåleundersökning - Häst som ej fyllt 2 år   |  1160 kr
 • Munhåleundersökning - Häst över 2 år   |  1670 kr
 • Vargtänder inkl. lokalbedövning & material  | 400-700 kr/st
 • Foderinpackning inkl. lokalbedövning & material 350 - 600 kr
  Vet du om att din häst brukar ha andra specifika problem och önskar ha en cirkapris för även detta skicka oss gärna ett mail 
 

 

Avlivning       |      3100 kr

Om du beslutat om avlivning läggs stor vikt vid att alla ska vara införstådda i avlivningsprocessen & även om det är ett svårt & jobbigt beslut försöker vi göra det till en bra & lugn sista stund.

Avlivning sker genom att det först ges en lugnande spruta  och hästen får sedan stå och falla till ro. Därefter läggs en permanentkanyl i hästens halsven och en förlängningsslang kopplas till denna.  När allt är på plats ges full dos avlivningsvätska genom permanentkanylen.