HÄST

HÄST


Vaccination & biverkningar


Reaktioner efter vaccination är den biverkning hos häst som oftast rapporteras in till Läkemedelsverket.

Den vanligaste biverkningen efter vaccination är nedsatt allmäntillstånd och feber ofta i kombination med en ömhet/svullnad i det område där vaccinationsinjektion givits. Övriga reaktioner på vaccination kan vara utveckling av bölder på injektionsplatsen, ödem och muskelstelhet.


Biverkningarna efter vaccination visar sig oftast inom några timmar till upp till ett dygn efter vaccinationen och symptomen brukar i regel försvinna efter några dagar.

Det hästarnas kropp reagerar på då de får en vaccinationsreaktion är antingen själva viruset eller en annan komponent i vaccinet tex. dess konserveringsmedel.


Har man en häst som reagerar på vaccin ska man veta att det finns flera olika varumärken bland tex. hästinfluensavaccin och alla innehåller olika virusstammar och komponenter.

Berätta därför gärna för oss när du beställer tid för vaccination om din häst har fått någon biverkning tidigare så kan vi genom att undersöka hästens pass ta hem vaccin av ett annat märke till dig.


Bland hästinfluensavaccinen är det Proteq-Flu som är det enda vaccinet på marknaden som följer OIE:s (World Organisation for Animal Healths) riktlinjer. Med detta menas att Proteq-Flu ska skydda mot de 2 virusstammar som hittats hos influensasjuka hästar de senaste åren.

Dock har även Equilis Prequenza visat sig ha skydd mot de båda cirkulerande virusstammarna genom sk. cross protection och därför är det dessa två vaccinationsmärken som VetZervice oftast har hemma.

Övriga vaccin på marknaden är sämre uppdaterade vilket i sämsta fall kan leda till att din häst blir sjuk i hästinfluensa trots vaccination. OBS på att korrekt vaccinerade hästar också kan få influensa men då oftast med mycket milda symptom.


Hör av er om ni har frågor om vaccination.
Hästens beteende & smärtevaluering


Smärta kan vara svårt att bedöma hos häst och för att kunna göra det på bästa sätt måste man känna till hästens normala beteende.

Generellt kan man säga att en häst, en ostörd dag, äter 50-75% av dess vakna tid (om foder finns tillgängligt), 25% av tiden vilar den och resterande tid går åt till att förflytta sig.


Symptomen på smärta beror på olika faktorer bla. om smärtan är akut eller kronisk, smärtnivå och varifrån smärtan kommer.


Några exempel på smärtsymptom hos häst är:

- Förökad hjärt-och andningsfrekvens

- Rastlöshet

- Onormal svettning

- Slår med svansen

- Nedsatt aptit

- Gnisslar tänder

- Tuggar men spottar ut foder

- Står med sänkt huvud (äter ej)

- Osocial

- Nedsatt aktivitet

- Aggression


Eftersom hästar främst kommunicerar visuellt genom kroppshållning, huvudrörelser, ögon och öron är det även så hästen kan förmedla smärta. Därför kan kan man oftast inte bekräfta smärta genom att man observerar ett av ovan nämnda symptom.

För att bättre kunna bedöma om en häst har ont har man därför utvecklat en "pain face-skala" där man bedömer hästens ansiktsuttryck enligt bilden. Oftast är dock inte alla tecken där samtidigt och man får göra en samlad bedömning.

Om du tänker på att värdera hästens ansiktsuttryck dagligen när den är frisk kommer du snabbt se om nånting inte står rätt till.
Skulle du vara intresserad av att veta mer om pain face finns en artikel att ladda ner här:

http://www.sciencedirect.com/…/article/pii/S1467298716301325