Häst - prislista

Svårt att ordna med hästtransport?

Någon häst som är svårlastad?

Oro i transporten?

Lite knappt om tid?Spar tid & slipp onödigt krångel,

VetZervice kommer till er!


 

 SÅ BERÄKNAS PRISET

VID HEMBESÖK

Inställelseavgift

250:-  upp till 5 mil t/r

350:-  upp till 7 mil t/r

450:-  upp till 10 mil t/r

Maila för övriga sträckor

 

Rese-/milersättning 50:-/påbörjad mil t/r*

+ Tjänst(er)

*resor under 1 mil t/r debiteras ingen rese- /milersättning

 

Avbokning eller ändring av tid  måste göras minst

 24 h  innan besök annars debiteras en avgift på 350:-

 

 

PRISLISTA tjänster (förbokade besök)

 

 

Veterinärundersökning   |   550 kr

En allmän klinisk undersökning som görs för att upptäcka avvikelser från det normala. 

Görs som en allmän hälskokontroll eller när du som djurägare är orolig över något

 

 • Allmäntillstånd
 • Nutritionsstatus
 • Kroppshållning
 • Rörelsemönster
 • Temperatur
 • Hjärtljud
 • Andning
 • Lymfknutor
 • Cirkulation
 • Hydreringsgrad

samt en enklare undersökning av päls, hud, hovar & mag-tarmsystem.

 

 

Utökad undersökning    |    750 kr

Allmän klinisk undersökning + extra fokus på problemområde med ytterligare undersökning av detta (ev. provtagningskostnad tillkommer)

 

 

Blodprovtagning exkl. analys                                  |      250 kr

Sedering/Lugnande  (tex. vid skoning/klippning)     |     450 kr

 

 

Enkelt besök (rådgivning eller besök för recept)    |    250 kr

 

Återbesök/Uppföljande besök | 400 kr 

 

 

Receptförskrivning (ex. avmaskning)            |   125 kr

Receptförskrivning (vid besök)                      75 kr

 

 

 

 

Vaccination

Vid alla vaccinationer vill jag kunna ta hästens temperatur samt göra en bedömning av hästens allmäntillstånd innan vaccin ges

 

 • Hästinfluensa (var 12.e mån)  |  500 kr
 • Stelkramp (var 36.e mån, ev. boost vid sårskada)       |   350 kr
 • Hästinfluensa+Stelkramp  | 550 kr

 

 

PAKETPRIS

Grundvaccination Hästinfluensa & Stelkramp            |       1200 kr

1.a vaccineringen Hästinfluensa/Stelkramp

2.a vaccinaringen

(4-6 veckor senare) Hästinfluensa/Stelkramp

3.e vaccineringen

(5 månader senare) Hästinfluensa

 

Önskar du vaccinera mot tex. botulism, hör av dig i god tid så vaccin kan beställas hem

 

 

Hältundersökning       |      1150 kr

 •  Undersökning av  hästen i vila
 • Belastning
 • Benställning
 • Muskelsymmetri
 • Tecken på inflammation/skador
 • Hovar
 • Mönstring på rakt spår
 • Hälta
 • Rörelsestörningar
 • Böjprov
 • Longering (gärna på både hårt & mjukt underlag)
 • Hälta
 • Rörelsestörning

 

 

+ Diagnostiska nervblockad/ bedövning              |  400 kr/blockad

Lägre blockader för att precisera hältan

Om det visar sig att hältan sitter högre upp i benet och kräver utredning remitteras ni vidare till hästklinik, detsamma gäller om ytterligare  undersökning krävs med hjälp av tex. röntgen eller ultraljud. 

 

 

 

Avlivning       |      2700 kr

Om du beslutat om avlivning läggs stor vikt vid att alla ska vara införstådda i avlivningsprocessen & även om det är ett svårt & jobbigt beslut försöker vi göra det till en bra & lugn sista stund.

Avlivning sker genom att det först ges en lugnande spruta  och hästen får sedan stå och falla till ro. Därefter läggs en permanentkanyl i hästens halsven och en förlängningsslang kopplas till denna.  När allt är på plats ges full dos avlivningsvätska genom permanentkanylen.

 

 

 

Kontaktuppgifter


VetZervice Leg.veterinär C.Behm

   Innehar F-skattsedel


Utgår från

Spinnerivägen, NÄLDEN


caroline@vetzervice.seTelefontid fredagar

07.00 - 09.00


063 - 55 41 311


Svarar annars i mån av tid 

BETALA MED


- Swish

- Betalkort